Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
漏出 漏失 漏水 漏的
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lou4] (簗) ابته;الاستي;الاستی;الونيا;اندرغپ;بدمذهبه;بې لارې;بېدرکه;تري تم;غايب;غيابي;غيب;غيرحاضر;کمبوت;کمبود;لا درکه;لار ورکی;لړغومی;له لارې وتلی;له لاسه وتلى;ورك;ورک;ناسوب;غائب
[lou4 chu1 wu4] (簗) چاود;څڅوبې;څڅېدنه;درز;سورى;سوری;زنزېدل;افشا كېدل_بربنډېدل;ښكاره كېدل_كول
3. 漏失
[lou4 shi1] (簗ア) القاء;برامد;بهونه;بهېدا;بهېدنګ;بهېدنه;بيېدنګ;بيېدنه;بيېده;تښتېدنه;تښتېده;تېښت;تيښته;څېښتېدنه;خارجېده;خروج;دنګنه;فرار;قاضي;ګلابي
4. 漏水
[lou4 shui3] (簗) چاود;څڅوبې;څڅېدنه;درز;سورى;سوری;زنزېدل;افشا كېدل_بربنډېدل;ښكاره كېدل_كول
5. 漏的
[lou4 de5] (簗) متنه;مټنه