Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
澌灭
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[si1] (鍮) اغما;بډه;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;ډوبې ډوبيا;غايبېدنه;کاڼي کوړم;نهامېدنه;نېهامېدنګ;نېهامېدنه;غايب والی;فنا
2. 澌灭
[si1 mie4] (鍮防) اغما;بډه;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;ډوبې ډوبيا;غايبېدنه;کاڼي کوړم;نهامېدنه;نېهامېدنګ;نېهامېدنه;غايب والی;فنا