Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
激动 激发 激增 激愤 激昂 激活 激烈 激素 激进
2. 激发
[ji1 fa1] (縀祇) تنبيه;شنده;هيجان;ايشېدنه
3. 激增
[ji1 zeng1] (縀糤) ارغوچکه;ارغوچېدل;ارغوشتکه;ترپ;ترپ کول;ترپکې وهل;ترپل;ترپلل;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;خېز;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دنګل;غور ځنګ More…
4. 激愤
[ji1 fen4] (縀极) غيرتمن
5. 激昂的
[ji1 ang2 de5] (縀) تبجن
6. 激活
[ji1 huo2] (縀) زړه
7. 激烈的
[ji1 lie4 de5] (縀疨) (دارو);انفجاري;انفلاقي;اوراخيستونكى;باروت;چاودونكى;چاودوونکی;چاودېدونكى;چوونکی;نقب پران;منفجر;ناري;محترق;چاودونکئ;بم;چاودونكې وسيله
8. 激素
[ji1 su4] (縀) هرمون
9. 激进
[ji1 jin4] (縀秈) اساسى;افراطي;انتهاپسند;بنيادى;توند لاری;توندلياری;داساسى اوبنيادى سمون غوښتونكى;دراډيكال ګوندغړى;راديکال;سخت دريځی;کلک دريځی;اساسي;افراطي اصلاح More…
10. 激进主义
[ji1 jin4 zhu3 yi4] (縀秈竡) دبنيادى سمون غوښتنه