Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炭画 炭疽 炭笔
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 炭画
[tan2 hua4] (礶) انګېټۍ;دلرګو سكاره;سکاره;سکور
[tan4 ju1 re4] (痡荐) ( طب );انترکس;تبك;ټاكو;ټك;د ډبرو سکاره;دڅارويو يو ډول ناروغي;سکور;سکورکاڼی;کولا;کوله;
3. 炭笔
[tan2 bi3] (掸) انګېټۍ;دلرګو سكاره;سکاره;سکور