Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
点拨
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 点拨
[dian3 bo1] "اداره كول;اداره کول;امر كول;امر کول;بډبول;برابرول;بې پردې;بې واسطې;بېخوده;پوست کنده;ترتيبول;تورت;چړتون;څارل;حکم کول;ځيږ;ډانګ;(په);پېيلی;رټ;رغ;رهنمايي کول;زغرد;زيږ;سپين More…