Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
点头 点拨 点明 点滴 点火 点线 点起 点阅 点阵
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 点头
[dian3 tou2] (翴繷) ( سلام );( هوكى );او;په توګه دسر كښته اوپورته كول;ټال خوړل;خوب زنکول;د;زنګل;سرښورول;سرښورونه;سلام اچول;نشمه;ايما;پرنا;جوټۍ ◊ [dian3 tou2] (翴繷) ( سلام );( هوكى More…
[dian3 tou2 zhao1 hu1] (翴繷┷㊣) اشاره وركول;اواز کول;بلل;چيغه ور کول;حاضرول;داشارې په واسطه رابلل;رابلل;ږغ کول
3. 点拨
[dian3 bo1] "اداره كول;اداره کول;امر كول;امر کول;بډبول;برابرول;بې پردې;بې واسطې;بېخوده;پوست کنده;ترتيبول;تورت;چړتون;څارل;حکم کول;ځيږ;ډانګ;(په);پېيلی;رټ;رغ;رهنمايي کول;زغرد;زيږ;سپين More…
4. 点明
[dian3 ming2] (翴) اثنا;اشاره كول;اصلي موضوع;اعشاريه;آن;انځور کښنه;اند;اوبه پټول;باټول;پند;په يوه ځل;پوړ;پوړۍ;پيزۍ;تړونۍ;تمام;توصيه;تېره کول;تېرول;تيره كول;ټاكلي وخت;ټكى More…
5. 点滴
[dian3 di1] (翴簑) برېک;پاټکی;پارچه;پلېتکه;پليته;تکه;توکرکى;توکری;ټوټه;چنډه;دملونى وسپنه چه داس په خوله كى وى;ښونګ;ګرمت يا پرمى More…
6. 点滴器
[dian3 di1 qi4] (翴簑竟) بمبه;ننوونی
7. 点火
[dian3 huo3] (翴) احتراق;بلونګ;بلونه;تودونه;دداخلى احتراق دانجن دلګولو سيستم;سوځېدنه;سون;سونګ;لګونه;لګېده;اشتعال;اوراخيسته
8. 点线的
[dian3 xian4 de5] (翴絬) چټکه دار
9. 点起
[dian3 qi3] (翴癬) فير;(لكه خښتى په داش كې);ارواښاد;اسماني بلا;انداخت;انګار;اور;اور اخستنه;اور ور اچول;اور ور ته کول;اوراچول;اوربل;اورلګېدنه;باغي کېدل;بامبړه;بړانګه;بغاوت More…
10. 点阅
[dian3 yue4] (翴綷) ( لښكر دحاضرۍ دپاره More…
11. 点阵
[dian3 zhen4] (翴皚) (دلرګو);ارګنه;پنجره;جال;شبكه;شبکه;کفسچه