Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
炽灼 炽热
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chi4 zhuo2 de5] (縆╜) بدمست;بدمستي;حاد;څپې څپې;سوځند;سوزان;سېځونکی;شڼا;غوسه شوی;ډکه ناک;ترنکي
2. 炽热
[chi4 re4] (縆荐) ارواښاد;اور;برېښ;برېښېدنه;برېښېده;بلک;بلکه;پړک;پړکا;تجلا;تجلى;جل و بل;چمک;حرامول;څرکا;څرکهار;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلا;ځلښت;ځلک;ځلون;ځلېدل;ځلېدنه;ځليدل;خدای More…