Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烘干 烘烤 烘脆
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 烘干
[hong1 gan4] (疢稦) وچونه;وچېدنګ;وچېدنه;وچېده ◊ [hong1 gan4] (疢稦) وچونه;وچېدنګ;وچېدنه;وچېده
[hong1 kao3 de5] (疢疦) بوړ;تلونه;الوويول;الوى;الوی کول;الېيل;اور ور اچول;اور ور ته کول;تغنول;تلول;ټنډورول;ټنډورونه;جزول;جغدي;جوغدي;ډاډه کول;سره كول;سوځل;سور More…
3. 烘脆
[hong1 cui4] (疢) تازه;تاند;چوڼ چوڼ;كوت كوت ګونجې ګونجې;ګوړ ګونى;کرپند;لګښت;ما تېدونكى تيز او صاف