Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
烟囱 烟子 烟气 烟灰 烟草
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 烟囱
[yan1 cong1] (废) غيب;شوړائي;قيف;چرتکی;څخه تېريدل يا دقيف څخه اچول;دكښنۍ دود كښ دقيف_;شوړايي;غيپ;پنډۍ;سونبه;ډول
2. 烟子
[yan1 zi5] (废) رغۍ;لوۍ;اورغۍ;اوزغنه;بډل;تورکونی;خيرنول;دوده;ډونۍ;رايجول;رېمنول;زراعتي;زورورتوب;لوي;ورغۍ;يرغۍ;يرغی;تورکڼي
3. 烟气
[yan1 qi4] (废) اصلا";تړاس;توروبور;تېل;جوهر;څوز;ذات;رښ;غاز;ګاز;ګيس;ګز;متان;غازي;ګېس;پرنجونکی;لوګى
4. 烟灰缸
[yan1 hui1 gang1] (废η) ايرنۍ;خاکستردانۍ;خاکسترداني
5. 烟草
[yan1 cao3] (废) تماكو;تماکو;تمباكو;تمباکو;دخانيات;دخانيات دتمباكو څخه جوړ شوى شيان