Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
热力 热心 热情 热核 热烈 热烫 热补
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[re4] (荐) استوار;ايريانېدل;په لېوالتيا;په سوز;په ګرمۍ;ټينګ;متين
2. 热力
[re4 li4] (荐) ګرمجوشي;ګرم والی;ارواښاد;اور;اوېړ;بلکه;په قارول;په کارول;تاو;توت;تودښت;تودوالى;تودوالی;تودوخه;تودوښه;تودول;توش;حرارت;خدای More…
3. 热心地
[re4 xin1 de5] (荐み) استوار;ايريانېدل;په لېوالتيا;په سوز;په ګرمۍ;ټينګ;متين
4. 热情地
[re4 qing2 de5] (荐薄) په تلوسه;په مينه په شوق
5. 热情的
[re4 qing2 de5] (荐薄) اږل;اهن ربا;آهن ربا;اوسپنکښ;تخڼکی;شوقمن;قار;کازمن;لړومى;لېوال;هيجان;پرحرارت;مشتاق;ساهو;ګرم;مست
6. 热核
[re4 he2] (荐) ترمونوکلېير;جګړه
7. 热烈地
[re4 lie4 de5] (荐疨) استوار;ايريانېدل;په لېوالتيا;په سوز;په ګرمۍ;ټينګ;متين
8. 热烈的
[re4 lie4 de5] (荐疨) (دارو);انفجاري;انفلاقي;اوراخيستونكى;باروت;چاودونكى;چاودوونکی;چاودېدونكى;چوونکی;نقب پران;منفجر;ناري;محترق;چاودونکئ;بم;چاودونكې وسيله
9. 热烫
[re4 tang4] (荐縎) (داورپه واسطه);اور ورته كول;اور ور اچول;اور ور ته کول;اوراچول;بلول;پوپنا كول;تورول;سو More…
10. 热补
[re4 bu3] (荐干) په كميايى لاره دربړ كلكول