Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
焦急 焦糖 焦虑
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jiao1 ji2 de5] (礘) داحساس سره;په شوق;داندېښنې
2. 焦糖
[jiao1 tang2] (礘縸) دسوى بورې رنګ چه په وريجو پوډين او نوروخوړو كى يى اچوى;سوې بوره;يو ډول چا كلېټ
3. 焦虑
[jiao1 l?] (礘納) ارڼۍ;اړنګ;اشتياق;آشفتګي;اضطراب;اندېښنه;باک;بې قراري;پرغزي;پروا;پرېشاني;پسخاک;پلټندی;تاخون;تپا;ترتابي;تړتک;تشويش;تلاتوب;تلوله;تنګسيا;تودې سړې;چنته;چورت;ختلی More…