Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
照亮 照常 照批 照料 照明 照相 照耀
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 照亮
[zhao4 liang4] (酚獹) رڼائي;اشراق;تذهيب;تنوير;رڼاکونه;رڼايي;روښانتيا;روښانونګ;روښانونه;روښاني;زراوبی;شرفه;چراغ
2. 照常
[zhao4 chang2] (酚盽) کما في سابق;معمولي
3. 照批发
[zhao4 pi1 fa1] (酚у祇) (خر څېدل;(عمده فروشي;پراخ;په غونډ ډول خر څول;عام;عمده فروشي;غونډ پلورنه;غونډ خرڅونى;غونډپلورنه
4. 照料
[zhao4 liao4] (酚) پالنه كول;پاملرنه كول;پهېلول;پېشېدل;تنکى;څارنه كول;دارو درمل کول;شخول;شفيق;علاج کول;علاجول;كږېدل;لطيف;ليکلی;ميلان لرل;هڅه كول;پوسل;حراست
5. 照明
[zhao4 ming2] (酚) رڼائي;اشراق;تذهيب;تنوير;رڼاکونه;رڼايي;روښانتيا;روښانونګ;روښانونه;روښاني;زراوبی;شرفه;چراغ
6. 照相机
[zhao4 xiang4 ji1] (酚诀) کمره;کېمره;خونه;دپاپ دخزانې خونه;دعكاسۍ كمره;دقاضى دكښيناستو خونه;کامره;عکاسي;دقاضيانو ځانګړى دفتر ;شورا;هسپانيا او څو نورو هيوادونوكې);ولسي جرګه
7. 照耀
[zhao4 yao4] (酚模) ځلول;رټول;رڼاکول;روښانول تنويرول;روڼل