Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爆声 爆炸 爆破 爆竹 爆裂 爆豆 爆音
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 爆声
[bao4 sheng1] (脄羘) ( صوتى نومونه );بوتلي څښاك ايښودل خوځيدل;پرانستل;ټپ;ټك;ټک;سپړل;وهل;ويشتل
[bao4 zha4 wu4] (脄) (دارو);انفجاري;انفلاقي;اوراخيستونكى;باروت;چاودونكى;چاودوونکی;چاودېدونكى;چوونکی;نقب پران;منفجر;ناري;محترق;چاودونکئ;بم;چاودونكې وسيله
3. 爆炸的
[bao4 zha4 de5] (脄) (دارو);انفجاري;انفلاقي;اوراخيستونكى;باروت;چاودونكى;چاودوونکی;چاودېدونكى;چوونکی;نقب پران;منفجر;ناري;محترق;چاودونکئ;بم;چاودونكې وسيله
4. 爆破
[bao4 po4] (脄瘆) سرنګ پراني;پراني
5. 爆破的
[bao4 po4 de5] (脄瘆) (دارو);انفجاري;انفلاقي;اوراخيستونكى;باروت;چاودونكى;چاودوونکی;چاودېدونكى;چوونکی;نقب پران;منفجر;ناري;محترق;چاودونکئ;بم;چاودونكې وسيله
6. 爆竹
[bao4 zhu2] (脄λ) پټاخۍ بلنډې;پټاكۍ;ټك;دښادى په شپو كې اور بلونه;ديوالي
7. 爆裂的
[bao4 lie4 de5] (脄吊) بست;افلاس;بم;دبنيادم دنيمايې پا سنى وجود مجسمه;دسرا وملا تر منځ دوجود برخه
8. 爆豆
[bao4 dou4] (脄ě) پړستی;پړوستي;پلى;د جوارو نينيي;غورګی;کڼاکې
9. 爆音
[bao4 yin1] (脄) ګړز