Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yuan2] () بنأعليه;په دې دليل;په نتيجه كې;ځكه نو;خی;سکه;لذا;له دې سببه;له دې کبله;له دې لامله;نو;ځکه;ترو;هاغسي;سبب;د دې;جهت;طور;ګويا;خود