Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
片语
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 片语
[pian4 yu3] (粂) ابراز;اصطلاح;اظهار;اظهارول;افاده;افاده کول;بشره;بيان;بيانول;په ګرامركې ددوو يازياتو لغتو او كلمو مجموعه چې يو فقره ترې جوړشي ولې بشپړه فقره نه وي;ټکي More…