Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
牡兔 牡蛎 牡鹿
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mu3] (╠) مذكر;مذکر;نارينه;نر;نرګاړى;نرګاړی;نريځ;نريز;نرينه;مرد;ترم
2. 牡兔
[mu3 tu4] (╠ㄟ) (پ تيره داّس);(دفټبال په لو به كښى);(رغرڅنۍ;په امريكا يى فټبال كښى دمقابل لورى په مخكښۍ ليكۍ حمله;په مخكينۍ ليكه حمله كول;توپ اچول;سو يى او ميږې);ګړندى سړى;ګوزن;ګووازې;متى More…
3. 牡蛎
[mu3 li4] (╠镊) کستوره;سمندرى صدف چه خوړل كيږى;سېپۍ
4. 牡鹿
[mu3 lu4] (╠忱) ( نر);سګه;ګاوز;ګوزن;ګوزه