Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
特刊 特快 特惠 特有 特权 特此 特殊 特种 特许
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 特刊
[te4 kan1] (疭) اضافګي;اضافي;اضطراري;افضل;انيس;به;بهتر;بهترين;پشپړوونکی;ځانګړی;خارق العاده;خاص;زبده;ښه تر ښه;صميمي;غوره;غيرعادي;غيرمعمولي;فوق العاده;لا More…
2. 特快
[te4 kuai4] (疭е) ارمتى;استخراجول;اظهارول;اظهرېدل;افاده کول;انټر;باسل;بيانول;پړنګی;پنډو;په بشپړه تو ګه;په لوی لاس;تېز;ټاكلى;جلت;جلوس More…
3. 特惠
[te4 hui4] (疭磃) اننده;بښنه;بياموندل;پېڅنه;پېڅه;تجمل;تفنن;تګا;حظ;زغمنګ;زغمنه;زغمه;زياتی;ساخولتيا;سترګې پرې پټونه;سهنګ;سهنه;سهه;سهېدنګ;سهېدنه;ګذشت;کيف;لاس More…
4. 特有
[te4 you3] (疭Τ) ټاكلى;ځانګړى;ځانګړی;ځانلګړی;خاص;خاص مخصوص;خپل;خصوصي;دتماشې وړ;دخپل ځان;عجيب;عجيب وغريب;کنجکاو;مخصوص;عجيب و غريب;عجيبه
5. 特有财产
[te4 you3 cai2 chan3] (疭Τ癩玻) ټاكلى;ځانګړى;ځانګړی;ځانلګړی;خاص;خاص مخصوص;خپل;خصوصي;دتماشې وړ;دخپل ځان;عجيب;عجيب وغريب;کنجکاو;مخصوص;عجيب و غريب;عجيبه
6. 特权
[te4 quan2] (疭舦) امتياز لرونکی;ممتاز;امتيازي;خاصه;په محكمې كې نه مطرح كېدونكى;خوندي;دامتيازونوخاوند;مصون;نه تعقيبېدونكى
7. 特权的
[te4 quan2 de5] (疭舦) امتياز;خاص حق;ځانګړى امتياز
8. 特此
[te4 ci3] (疭) پدې توګه په دې وسيله;په دې ډول;دلته نژدې
9. 特殊的事物
[te4 shu1 de5 shi4 wu4] (疭ㄆ) (پديده );پديده;پېښه;پيښه;تيار;حادثه;روغ;شهاب;کردار;اعجوبه;منظر;ستونزه;ښكارنده
10. 特种的
[te4 zhong3 de5] (疭贺) اختصاصي;تخنيكي;تخنيک;تخنيکي;تکنيک;ټکنيک;صنغتي;فن;فني;اصطلاحي
11. 特许
[te4 xu3] (疭砛) (دموتړ;اساسنامه;اصولنامه;الوتكې اونورو);پرائټ;دربست نيونه;درسمى سند ور كونه مستعمراتو ته دحقوقو ور كونه;کړنلاره;منشور;کراهه وړونکی;قرطاس;مرامنامه;ميثاق;مقاوله More…
12. 特许状
[te4 xu3 zhuang4] (疭砛) (دموتړ;اساسنامه;اصولنامه;الوتكې اونورو);پرائټ;دربست نيونه;درسمى سند ور كونه مستعمراتو ته دحقوقو ور كونه;کړنلاره;منشور;کراهه وړونکی;قرطاس;مرامنامه;ميثاق;مقاوله More…
13. 特许的
[te4 xu3 de5] (疭砛) ( دټولو دپاره);(دمخترع);اجازت;اجازه ليک;اّزاد;امتيازي حق;بديهي;جوت;حرف;(د تړاو);څرګند;څلورچنده کول;ښكاره;عام;سرې ورې;سند;ظاهر;پروانه