Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狙击
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ju1] () بابون;بيزو;پېښې كوونكى;پيښې كول;سوپي;شادو;شادي;يو ډول بې لكۍ بالنډ لكى بېزو;ميمون
2. 狙击
[ju1 ji1] (阑) (يوډول مرغه);په غلچكى ډول ويشتل;تارول;له ليرې اوپټ ځايه ويشتل;يوړ يو ويشتل;سورخکه;ټمټېل;کبلی
3. 狙击手
[ju1 ji1 shou3] (阑も) نښه ويشتونکی;نښه باز