Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
独一 独创 独占 独唱 独奏 独家 独居 独断 独有 独来 独特 独的 独立 独自 独裁 独角 独身
selected terms: 40

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[du2 yi1 wu2 er4 de5] (縒礚) بې جوړې;بې مثاله;بي ساري;بي سياله;بي مثاله;غير متوازي;غيرقابل مقايسه;نا برابر;نا همغاړي;بېمثال بې مثال،
[du2 chuang4 chuang4] (縒承┦) دابتكارقوت;لومړى والى;نوى والى
3. 独创的
[du2 chuang4 de5] (縒承) ابتداي ځايى;ابتدايي;اصلى;اصلي;بديع;پخوانى;ترپا;حقيقى;ذاتى;فطرى;لومړنى;نوى تازه;مبتکر;متفرد
4. 独占事业
[du2 zhan4 shi4 ye4] (縒ㄆ穨) انحصار;ځانته كول;حق الانحصار;انحصاري امتياز;دخرڅلا و انحصار
5. 独占的
[du2 zhan4 de5] (縒) (دڅوكسو دپاره);انحصار;ټول;چوڼلی;ځانګړى;ځانله;خاص;خوښ;غوره;غوره شوی;منحصر
6. 独占的人
[du2 zhan4 de5 ren2] (縒) محتکر
7. 独占者
[du2 zhan4 zhe3] (縒) انحصاروونكى;انحصاري;ځانته كوونكى
8. 独占论者
[du2 zhan4 lun4 zhe3] (縒阶) انحصاروونكى;انحصاري;ځانته كوونكى
9. 独唱
[du2 chang4] (縒佰) (دغبرګو سندرو ضد);يوكسيزه ساز يا سندر
10. 独唱曲
[du2 chang4 qu3] (縒佰Ρ) اّهنګ;لار;مقام;موسيقي )
11. 独唱的
[du2 chang4 de5] (縒佰) (دغبرګو سندرو ضد);يوكسيزه ساز يا سندر
12. 独奏
[du2 zou4] (縒) (دغبرګو سندرو ضد);يوكسيزه ساز يا سندر
13. 独奏的
[du2 zou4 de5] (縒) (دغبرګو سندرو ضد);يوكسيزه ساز يا سندر
14. 独奏者
[du2 zou4 zhe3] (縒) يا سازنده;يو كسيز سندر غاړى
15. 独家
[du2 jia1] (縒產) (دڅوكسو دپاره);انحصار;ټول;چوڼلی;ځانګړى;ځانله;خاص;خوښ;غوره;غوره شوی;منحصر
16. 独居
[du2 ju1] (縒﹡) تنها;جلا ځانله;ګوښى;له نورو بيل;منفرد;يو اځى;يواځينى;يوزرى;کنګال;يکړ;يوه ستوى;په څنګ;څړه;متفرد;محجوب;تاک;جدا;بې کس، بېکس;يوازي
17. 独居者
[du2 ju1 zhe3] (縒﹡) تنها;جلا ځانله;ګوښى;له نورو بيل;منفرد;يو اځى;يواځينى;يوزرى;کنګال;يکړ;يوه ستوى;په څنګ;څړه;متفرد;محجوب;تاک;جدا;بې کس، بېکس;يوازي
18. 独断
[du2 duan4] (縒耞) اختياري;استبدادي;پخپل سر;په خپله خوښه;په زور پخپله رايه;يواړخيز;بې منطقه;توکلي;ظالمانه ;غيرقانوني
19. 独断
[du2 duan4] (縒耞) په آمرانه ژبه ږغېدل;دخپل نظرپه څرګند_ ولوكې سرټمبه توب كول;وچ نظرڅرګندول
20. 独断专行的人
[du2 duan4 zhuan1 xing2 de5 ren2] (縒耞盡︽) ټولواك;مطلق حاكم;زورواکی مشر ;ظالم واکمن