Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狼孩 狼犬
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lang2] (疶) داړونكى;شرمښ وزمه;لېوه وزمه;ماتوونكى
2.
[lang2] (疶) هنډه;ګرګ;بې رحمه;چالاك;داړونكى;دوله;ډبتېر;سخت زړى;سر اښ;سراښنده خوړل;شرمښ;لېوه;ليوه;ناترس;نغرل;وږ سترګى
3. 狼孩
[lang2 hai2] (疶) لېوبچی;لېوکټی;ارکونی
4. 狼犬
[lang2 quan3] (疶) سوتڼ