Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
猎狗 猎获
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[lie4] (聐) پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پلټل;تعقيب;تعقيبول;ځغلول;ښكاركول;ښکار;ښکارکول;ښکارول;ښکارونګ;ښکارونه;شړل;صيد;لټول;لنډ په لنډ;ماره;هی کول;وڼ;وڼا
2. 猎狗
[lie4 gou3] (聐) پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);تازى;تراڼه;تعقيبول;تمبه;ځغلول;ځېل;سپی;سرتمبه ګي;ښكارى سپى
3. 猎获
[lie4 huo4] (聐矛) (دانعام);اخستل;اويزاندول;برمته;بس کول;بندول;پارچاوول;پارچاوونه;په زور ياچل نيول;په زورياحيله نيونه;تباهي;تم کول;تمول;توقيفول;چوارول;ځړول;ځوړندول;دجرثقيل وړه More…