Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
猩猩 猩红
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 猩猩
[xing1 xing5] (礦礦) ځنګلى سړى;وحشى سړى;يوډول پيزوچه اوږده لاسونه لرى اوپه بورنيواو سوماټراكى پيداكيږى;اورنګ اوتان
2. 猩红
[xing1 hong2] (礦) ( پوخ سور);احمر;آل;انندوي;بد اخلاقه;بد کاری;بد ناموسه;بدلاری;بدلامی;بدورده;پاپي;تك سور;تک سور;چړچه يي;څلور سترګی;ډګه ور;زنکه بار;سور;سور رنګ;سوررنګى;فاجر;فحاش;له نرخه More…