Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
玉石 玉蜀 玉黍
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 玉石
[yu4 shi2] (ドホ) ( شنه );پشم;ډبره چې غمي ځنې جوړوي;زرغونه;زوړ اّس;ستړى كول;ستومانه كول;شليته;شين كاڼي;ناوړه ښځه;يشم
[yu4 shu3 shu3] (ド妇读) کېلی;بورۍ;(امريكا;استراليا);جوار;جوارى;دانه;دپوندې يا ګوتى ميخك;دراز;دزار;ډاډه;غله;غنم انګلستان);كانادا;مېخک;رسولۍ;کلۍ;مکۍ;تڼاکه;حب;خری;جواري;مالګنول;پولۍ
3. 玉黍螺
[yu4 shu3 luo2] (ド读脸) يوډل  بوټى چه تل شين وى  اوابى ګلان لرى