Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
玩偶 玩儿 玩具 玩弄 玩忽 玩板 玩毽 玩水 玩笑
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wan2] () غورغوشت;لوبونه;( جوارى );( قمار);بازۍ;بازي;تکه;تماشا;تمثيلول;تيارول;ټوپونه وهل;ټوكې كول;جوارى;جوړول;خوځيدل;خوځيدنه ټوكه;روغول;زړه وړل;ساز غږول;ساعت تيرى كول;ښودل;سېټ;شرط More…
2. 玩偶
[wan2 ou3] (案) ګوډاګی;ګوډۍ;(اصطلاح);چيچګی;خانخوټی;غوړه او شكلې ښځه;ګودۍ;کوڅکه;لوبتک;لوبتکه;لوڅکه;لينځکه;نانځکه;نانزكه;ناوكۍ;ناوکۍ;ننځکه;ګوډا;ګډۍ
3. 玩偶似的
[wan2 ou3 shi4 de5] (案) (دماشومانو په ژبه);څوباړى;ناوكۍ;يو ډول لرګى دى چه دمينځلو په وخت كى كالى په ټكوى;يوه كوچنۍ عراده چه درانه بارونه وړى;ګوډيکه
4. 玩儿
[wanr2] (ㄠ) غورغوشت;لوبونه;( جوارى );( قمار);بازۍ;بازي;تکه;تماشا;تمثيلول;تيارول;ټوپونه وهل;ټوكې كول;جوارى;جوړول;خوځيدل;خوځيدنه ټوكه;روغول;زړه وړل;ساز غږول;ساعت تيرى كول;ښودل;سېټ;شرط More…
5. 玩具气枪
[wan2 ju4 qi4 qiang1] (ㄣ蒩簀) تپتپنی;بادي توپك
6. 玩具的
[wan2 ju4 de5] (ㄣ) لوبونی;(دكوچنيانو دپاره);بازيچه;چيچګی;خانخوټی;دلوبو شى;ګودۍ;ګوډۍ;کوڅکه;لاس پرې تېرول;لوبتكه;لوبتک;لوبتکه;لوبڅی;لوڅکه;نانځکه;لوبه
7. 玩弄男人
[wan2 nong4 nan2 ren2] (╧) ميروار;کينج;جمال فروشي;(ميكز);عشوه;قېنج;ګډېر;ناز;نخره;نشمه;قينج;کنج;مکېز;شېوه
8. 玩忽
[wan2 hu1] (┛) بلاپسې;بلايسې;بې احتياطه;بې پامه;بې پروا;بې ډوی;بې غوره;غافل;قاصر;ګاګير;ورګډ;باړواک;رند;بې اعتنا;روټاک;لاقيد;بې فکر
9. 玩板球
[wan2 ban3 qiu2] (狾瞴) ماچونګن;چينچاړی;چماچار;جراسک;کرړی;چرچرکه;چرچورکه;چورچوركه;چورچورک;چورچورکه;چورچوری;دكريكيټ لوبه;کرکېټ;کريړی;مخريزي;يوډول لوبه;څوڅينک;کرکټ;چرچورکۍ
10. 玩毽子
[wan2 jian4 zi5] (贩) (توپ);(دبېډ منټن توپ);اشترنګ;الوتونکی;بڼكى والاګينډ;جلو;شترنګ;طيار;يو ډول پنډوسكه چې بڼې پكښې چوخوي
11. 玩水
[wan2 shui3] () (اوبه چړپول);په او بو لاس يا پښې ننه ايستل او بېرته را ايستل;دساتيرى په ډول په كار لګيا كېدل
12. 玩笑
[wan2 xiao4] (秨) بد رګه;بدجنسه;بدذاته;بنډاري;بې ارزښته;بې ثباته;بې فايدې;بې ګټې;بې نتيجې;پاسو;پاشان;پراته;پراګنده;پرګانه;پرو;ترغه;تس نس;تيت وپرک;ټخ مخ;جزيي;څنګه;خور;خور و More…