Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏
珍奇
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 珍奇
[zhen1 qi2] () (كله وريځ);استثنايي;اومچك;تنكى لطيف;ډيرښه;شاز;غير معمولى;كم;كمياب;کمياب;کميابه;نادر;نازك;ناوباتی;ناويات;ناياب;نايابه;نرۍ;نيم پوخته;هغه شى چه;کشرين;سويزرلنډ;سويس;ناباب;کم More…