Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
珍品 珍奇 珍爱 珍珠 珍藏 珍赏
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 珍品
[zhen1 pin3] (珇) ارزښتمن;بامل;پاسره كول;پر سترګو کېنول;ټولګه;خزانه;خسمانه کول;خوندي كول;سترګې ورته ايښول;ګران بيه;ګنجينه;کونډال;ګنج;مخزن;قدرول;زېرمه
2. 珍奇
[zhen1 qi2] () (كله وريځ);استثنايي;اومچك;تنكى لطيف;ډيرښه;شاز;غير معمولى;كم;كمياب;کمياب;کميابه;نادر;نازك;ناوباتی;ناويات;ناياب;نايابه;نرۍ;نيم پوخته;هغه شى چه;کشرين;سويزرلنډ;سويس;ناباب;کم More…
3. 珍爱的
[zhen1 ai4 de5] (稲) نواخته;قلبي
4. 珍珠
[zhen1 zhu1] (痌) در;دُر;ګوهر;مرغلره;مرواري;مرواريد;مرۍ;ملغلره;ملغلرې;مهره;دلول
5. 珍藏
[zhen1 cang2] (旅) (پر);اڼول;پنډول;پنډېدل;تحصيلول;تولول;ټولول;ټولېدل;ځان کښل;دپوركښل يا سند دپيسو حصولول;راټولول;راغونډول;راغونډېدل;سره ټولېدل;غونډه کول;غونډول;غونډېدل;كنټرول ټينګول;لاښ More…
6. 珍藏
[zhen1 cang2] (旅) جمع آوري;کلکسيون;ادراک;استدراک;اعانه;اوچتېدنه;اوږه په اوږه;بسپنه;پره;پنډاره;په More…
7. 珍赏
[zhen1 shang3] (洁) ( عادلانه );ارزښت زياتېدل نمانځل كېدل;براورد كول;تقديرول;خبرتيالرل;سنجول;سورول;قدر كول;مننه كول;نمانځه كول