Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
珐琅
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[fa4] (礧) جلا ور كول;ځلا;روغنى رنګ;مينا;مینا;مينا يى كول;مينايي;لعاب;لعابي
2. 珐琅
[fa4 lang2] (礧瞱) جلا ور كول;ځلا;روغنى رنګ;مينا;مینا;مينا يى كول;مينايي;لعاب;لعابي