Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
班期 班机 班级
班期
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 班期
[ban1 qi1] (痁戳) ( تقسيم اوقات);الحاقول;الحاقيه;پار دودی;پروژه;پروګرام;پروګرام جوړول;پلان;پلان ګذاري;په جدول كى شاملول;پېشګويي;تقويم;تمبه;جدول;جنتري;ډوډای;ډېزاين;سرښته كول;سيا;ضم;ضميمه;ضميمه More…