Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
班期 班机 班级
班机或
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ban1 ji1 huo4 gong1 gong4 qi4 che1] (痁审┪そ═ó) (لكه دسرويس);تلل اوراتلل;څرڅى وروسته وړاندې تلل;څرخه;ماكو;ماکو;وړاندې رغړول;سوښتی;څوښتی;سخوښتی;پرله پسې تګ راتګ