Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
班期 班机 班级
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 班期
[ban1 qi1] (痁戳) ( تقسيم اوقات);الحاقول;الحاقيه;پار دودی;پروژه;پروګرام;پروګرام جوړول;پلان;پلان ګذاري;په جدول كى شاملول;پېشګويي;تقويم;تمبه;جدول;جنتري;ډوډای;ډېزاين;سرښته كول;سيا;ضم;ضميمه;ضميمه More…
[ban1 ji1 huo4 gong1 gong4 qi4 che1] (痁审┪そ═ó) (لكه دسرويس);تلل اوراتلل;څرڅى وروسته وړاندې تلل;څرخه;ماكو;ماکو;وړاندې رغړول;سوښتی;څوښتی;سخوښتی;پرله پسې تګ راتګ
3. 班级
[ban1 ji2] (痁) پر ډول ويشل;پر طبقو ويشل;ټل;ټولګى;ټولګی;جماعت;جنس;جومات;څېر;خېل;درجه;ډله;ډول;رتبه;صنف;طبقاتي;طبقه;فريق;فطري;قسم;کلاس;کورس;غيرحاضر;کلاسيکي;غيرحاضرول;پرګنه
4. 班级的
[ban1 ji2 de5] (痁) پر ډول ويشل;پر طبقو ويشل;ټل;ټولګى;ټولګی;جماعت;جنس;جومات;څېر;خېل;درجه;ډله;ډول;رتبه;صنف;طبقاتي;طبقه;فريق;فطري;قسم;کلاس;کورس;غيرحاضر;کلاسيکي;غيرحاضرول;پرګنه