Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疆场
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qiang3] (臼) اړ ايستل;اړايستل;اړکول;اړول;اړېدل;بزه ګارول;زور اچول;كار كولو ته اړول يا اړكول;مجبور ول;مجبورول;اجبار;لازمول;محتاجول;بې وس;هټول;زورل;محکومول;مجبور;حاضرول;غرنده
2. 疆场
[jiang1 chang3] (忙初) دجګړې ميدان دجنګ ډګر;معرکه;د جګړې ميدان;دجګړې ميدان ;دجنګ ډګر