Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疝气 疝痛
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shan4 qi4 dai4] (蒩盿) فتق بند;( تخنيكي );( طب );( لكه دكوريا بل اوداسې نورو );اډانه;استوار;انډې تړل;انډى;ايريانېدل;بارتړل;بنډل;پنډ;ترينګل;ټينګ;ټينګ More…
2. 疝痛
[shan4 tong4] (礹) قرقرى;مروړی;غولنج;(طب);بادګوله;قلنج;قولنج;کلنج;کولنج;لیکه;;پينېغ;پېچش