Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疫情 疫苗
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疫情
[yi4 qing2] (薄) استيلایي;جنوله;چپالی;سارى;هغه ناروغۍ چه له يوه څخه بل ته سرايت كوى;وبايي;مهېرګه;مرګو;پوري کېدونکی;استيلا
2. 疫苗
[yi4 miao2] (璢) دناروغيو پرضد د خال وهلو دارو درمل;واكسين;واکسين;وړ;مکروبي