Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
疾风
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 疾风
[ji2 feng1] (痚) (لكه دسر تګ);(هغه وخت چه هواد پوه شى څخه په زوره وزى);البانيا;انفجار;انفلاق;اوجاړول;باچر;باد و باران;باندو;بف;پپناکول;پوپنا کول;تالنده او برېښنا;تبا More…