Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
登山 登徒
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 登山
[deng1 shan1] (祅) غروال;غرختونكى;غرشين;غرګرځی;غرګرزی;غرمېشتی;غرنى;غره ګرزېدونکی;غره وال;غريچی;کوه نورد;روهلى;غرزى
[deng1 shan1 jia1] (祅產) غروال;غرختونكى;غرشين;غرګرځی;غرګرزی;غرمېشتی;غرنى;غره ګرزېدونکی;غره وال;غريچی;کوه نورد;روهلى;غرزى
3. 登徒子
[deng1 tu2 zi3] (祅畕) انندوي;بد ناموسه;بدلامی;بدورده;پاپي;چړچه يي;څلور سترګی;ډګه ور;زنکه بار;شرير;عيب لرونکی;عيبجن;عيبناک;عيبي;غيرت;له نرخه وتلی;لولنګر;نوغجن;ډاګی