Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盐土 盐度 盐鱼
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 盐土
[yan2 tu3] (芉) ښرن;ښوره ماغه;ښورماغه;ښورنه;تريو;ښرنه;ښنګل;مالګين;ښورن;ښوره ناک;ښوره
2. 盐度
[yan2 du4] (芉) مالګنتوب;مالګينوالی;ماليګن توب;مالګين توب
3. 盐鱼堆
[yan2 yu2 dui1] (芉辰帮) (لكه دپروړو يا غنمو);اټګی;اوتګی;اوزکی;باره;باره كول;بردمول;بروټه;بياض;پوتۍ;پېمدل;ترپل;توته;تولۍ;تیږه;(د ژرندې);ټوپ;ټوپكى;ټوپنۍ;ځاګۍ;څلى;خره;خره كول;د ژرندې More…