Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
眸子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mou2] "غواښکى;بصيرت;دسترګى ګاټى ليد;سترګه;شبۍ;شوبۍ;لېمه;ليمه;موخه;نښه;نظرڅار كتنه;ستومی;ستم;کرۍ;سترګه ◊ [mou2] (捕) کسی
2. 眸子
[mou2 zi5] "غواښکى;بصيرت;دسترګى ګاټى ليد;سترګه;شبۍ;شوبۍ;لېمه;ليمه;موخه;نښه;نظرڅار كتنه;ستومی;ستم;کرۍ;سترګه ◊ [mou2 zi5] (捕) کسی