Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瞎忙 瞎掰 瞎说
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 瞎忙
[xia1 mang2] (組Γ) اشول;بامبول;بلغاک;بې تابي;بې ځايه غال مغال;پارېدنه;پدر کرده;پرچټى شيانو باندى پارېدل;پرېشانه کېدل;پړه;تپېدل;تړپېدل;تشويش;تمايل;ټنډور;جغلبه;جلی;جنجال;چغړبه;ځلبلاندېدل;رښکه;ری More…
2. 瞎掰
[xia1 bai1] (組賂) بېخرټه;بېهوده;تعلل;خوشې;دل;مجمجه;هاسې په هاسې;هيله بيله;په ناحق;برناحقه;بې فائدې;هسي;خوشي ناسته
3. 瞎说
[xia1 shuo1] (組弧) اختلاط;ټاه;صحبت;غږېدا;ګپ شپ;ګړ و بړ;لام کلام;ويېدنګ