Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
砂岩 砂浆 砂矿 砂糖 砂锅
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sha1] () کرند;يو ډول كاڼى چه په څرخ باندى يي سپروى او چاړى يا اقو ګان پرې تېره كوى
2. 砂岩
[sha1 yan2] (━) ريګلن كاڼى;شګلن كاڼى
3. 砂浆
[sha1 jiang1] (歼) خړوبى;کرل;هونګه;اغور;انډول;اونګ;بغرۍ;تعميراتي مساله;چاودېدونكى ګولۍ;خټې;دچونې;شګواو سمنټو ګډوله;ګلماله;هاوان;هاوان توپ;مين اچوونکی;خړوب ګری;خمپار;شوړګى;مين انداز
4. 砂矿
[sha1 kuang4] (膓) هغه ځاى چه دسيند دشګونه  دسروزروذرى په غلبيلواو وينځلو لاس ته راځى
5. 砂糖
[sha1 tang2] (縸) بوره;تري
6. 砂锅菜
[sha1 guo1 cai4] (羚垫) (هر كاره);اركاره;ارکاره;تويالکه;خاورين يا ښيښه يى لوښى چه ډوډۍ پكښې پخيږى او خوړ له كيږى;خټنکه;خوټنکه;دېش;دېګلۍ;دېګلی;ګړايي;کټېرۍ;کړايي;کړڅو;کړېڅۍ;کړيچی;لاغو;لوانډی More…