Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
砖坯 砖瓦 砖砌
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhuan1] (縥) برغنډ;بلاک;پخسله;خښته;سټه;سله;مکعب;آجر
2. 砖坯
[zhuan1 pi1] (縥蓑) داي;خټين;کچه;خام
3. 砖瓦
[zhuan1 wa3] (縥ニ) کپريل;کاپرېل;پخې خښتې;خشت;كاشى خښتې;كاشى كول;کاشي کول;ټايل
4. 砖砌的
[zhuan1 qi4 de5] (縥) برغنډ;بلاک;پخسله;خښته;سټه;سله;مکعب;آجر