Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
破产 破土 破坏 破壳 破布 破损 破晓 破落 破谜 破门 破鞋
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 破产
[po4 chan3] (瘆玻) اپوټه کېدل;اړ کېدل;اړوتل;افلاس;الوړې کېدل;بګری کېدل;بوغ;پاته راتلل;پر خوله لګېدل;پرځېدل;پرزېدل;پرکوټ کېدل;پړتاوېدل;پمنېدل;په سوړه ننوتل;ټوك ټوك كېدل;جام;حاجتمند کېدل;خچ More…
[po4 chan3 de5] (瘆玻) بست;افلاس;بم;دبنيادم دنيمايې پا سنى وجود مجسمه;دسرا وملا تر منځ دوجود برخه
3. 破产者
[po4 chan3 zhe5] (瘆玻帝) بربادول;بې برخې;بې بهره;دوپه;ډونډول;ډېوالي;فاقد;لتاړول;مفلس;هغه سړى چه په معامله كى تاوان وكړى;ورشکسته;ويرانول;يوالى;ديواليا;کم ما يه;دېواليه;دېواليه كول ;مُفلِس
4. 破土
[po4 tu3] (瘆) برمه کول;تخته کول;تېڅل;ټکوهل;ټومبل;چخول;ځنل;خفت;درينګل;زنل;ښوڅل;سوري کول;نخره
5. 破坏性的
[po4 huai4 xing4 de5] (瘆胊┦) کور ورانوونکی;ناتارګر
6. 破坏的
[po4 huai4 de5] (瘆胊) تبا کن;تبا کوونکی;تخريبي;ړنګوونکی;زيانکاره;کور ورانوونکی;مخرب;وران;ورانکار;ورانکاری;ورانوونكى;تهلکه دار;تباه کوونکی;قاتل;فاجع
7. 破坏组织
[po4 huai4 zu3 zhi1] (瘆胊舱麓) بې ارادې كولا;بې ترتيبه كول;تيت وپرك كول;شوپشو كول;ګډوډ كول;کړندول;بې نظمول;ګډوډول;نطم خرابول
8. 破壳而出
[po4 ke2 er2 chu1] (瘆催τ) ( زنى );( قطعو );په پاڼوخالونه ياڅيرى;تخم;دانه;دپتو;دچرګا نوناروغى;زړى;زوڼى;کسيا
9. 破布
[po4 bu4] (瘆ガ) توتلی;تخته پاک;تره More…
10. 破损
[po4 sun3] (瘆穕) (لكه دښيښى يا لوښى);د ما تېدلو تا وان;شکست;شلېدنه;شلېده;ما تى ګوډى كو ډمات;ماته;ماتوالی;ماتول;ماتېدل;ماتېدنه;ویرانکاري;انکسار;تخريب
11. 破晓
[po4 xiao3] (瘆惧) لوائي;(په غير مفيده تو ګه);ابتدا;پاڅېدل;پورته کېدل;تابوت;جګېدل;چربانګ;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چګېدل;څرک;څنډون;دپو هېدنې شروع كېدل;دسهار رڼا سباوون;دګېيځ شروع كېدل;دوخت More…
12. 破落
[po4 luo4] (瘆辅) (ګر);اړ کېدل;اړوتل;افول;انحطاط;انكار كول;بګری کېدل;بوډا والی;بوډاتوب;پاتې كېدل;پرکوټ کېدل;پرېوتنه;پمنېدل;تروټه;تروټه کول;توښم;حاجتمند کېدل;ځوابول;ځوړې دل;درېغول;ډډه More…
13. 破谜
[po4 mi2] (瘆良) کيسۍ
14. 破门
[po4 men2] (瘆) په تېره له مذهبى مراكزو څخه;تكفيرول;تکفير;رټل;رټه كول;شړل;مردود كول
15. 破鞋
[po4 xie2] (瘆綾) لولۍ