Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碎块 碎屑 碎布 碎波 碎米
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[sui4 kuar4] (窰遏ㄠ) بربادول;بربادېدل;تس نس كول;ټوك ټوك كول;ټوك ټوك كېدل;خچ پچ كول;خچ پچېدل;دړى وړې كول;ډونډول;ريچي ريچي كول;ړنګتوب;ړنګونه;ګړوبېدنه;کرچول;لتاړول;لور;لوښتنه;ماتېدل;ځپل;له منځه وړل More…
2. 碎屑
[sui4 xie4] (窰甴) ايسته غورځوول;باقيمانده;پاتى شونى;پارچه;پرېښوونى;توکرکى;توکری;ټوټه;ټوټه كول;ځان ترې خلاصول;خرپل;ريزه;زړه تورېدنه;زړه توری;سره;(له);تېرول;سرويغی;لاس سره اچول;له سره تېرول;له More…
3. 碎布条
[sui4 bu4 tiao2] (窰ガ兵) تلاږه;اځبی;جړانګه;دانه;رنجه;ريتاړه;ريتاړى ريتاړى كول;ريخانګه;ريښكۍ;ريښكۍ ريښكۍ كول;رينجاړه;سوانول;ريچه;ترازه;څيره;کوتره
4. 碎波
[sui4 bo1] (窰猧) څپه;دډيرو دسكرو ما تونكى ما شين;ماتوونکی;ويرانکار;غورځنګ
5. 碎米
[sui4 mi3] (窰μ) خاکه