Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
碰巧 碰杯 碰触 碰面
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 碰巧
[peng4 qiao3] (窱ォ) استحصالېدل;پېښېدل;پيښيدل;توليدېدل;رسېدل;ګړبېدل;ناڅاپى پيښېدل;واقع كېدل;ميلاوېدل;شول
2. 碰杯
[peng4 bei1] (窱狹) (دبندى خانې كوټه);آهن چادر;بندى خانه;ترامه;ټينګل;ژرنګول;شرنګا;شرنګى;شينيه;کوکه;مټورۍ;ټنګېدل;ټنګول;ټنګ
3. 碰触
[peng4 chu4] (窱牟) ( په موسيقي كې );( لكه لاس يوګوته څه شى ته );(نښه);اشاره كول;اغېزه كول;بلودنه;بلېسول;پرې لګېدل;ترنګونه;تماس;ټپ;ټوټه;ټېل وهل;چښل;حس;خواخوږي;خوړل;درول;درېدل;رسېدل;سپك More…
4. 碰面
[peng4 mian4] (窱) ( سره );اجوتېدل;انتظارايستل;برابرېدل ليدل;پنډال;په ځاى كول;تجربه كول;تيرول;جنګ كول لګېدل;راغونډېدل;سترګې سپينېدل;سره پيژندل;سره ټولېدل;سره جنګېدل;سره لګېدل;سره ليدل;سره More…