Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
磁化 磁带 磁心 磁性 磁石 磁铁
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ci2] (合) ْ راكشوونكى;جاذب;جذاب;جذبوونکی;دلفرېب;دمقناطيس كېدوړ;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;مقناطيسى;مقناطيسي
2. 磁化
[ci2 hua4] (合て) دمقناطيس ځانګړتيا;مقناطسيت
3. 磁带录音机
[ci2 dai4 lu4 yin1 ji1] (合盿魁诀) ټېپ ريکارډر
4. 磁心
[ci2 xin1] (合み) پت;(هسته);اروا;ارواح;اساسي;بمبته;بنسټيز;پڼل;څکی;داڼو;دهر شى منځ;روح;زړى;سا;ساه;سپلمه;ګودا;متصوف;مركز;منځ كښل;هسته را ايستل;درونه;صميم;لباب;لب;منځغکي;ماغزه;مغز
5. 磁性
[ci2 xing4] (合┦) ْ راكشوونكى;جاذب;جذاب;جذبوونکی;دلفرېب;دمقناطيس كېدوړ;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;مقناطيسى;مقناطيسي
6. 磁性
[ci2 xing4] (合┦) مقناطيسيت;پرتم;دجاذ بې قوه كشش;سام;ستوری
7. 磁石发电机
[ci2 shi2 fa1 dian4 ji1] (合ホ祇筿诀) ( په داخلى اختراقى انجنوكى );يوجنرپټرچه دسونګ دمواداوراخيستودپاره برق توليدوى
8. 磁铁
[ci2 tie3] (合臟) مقناطيس;اهن ربا;آهن ربا;اّهن ربا;اوسپنکښ;کهربا;مقنا طيس