Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
磨坊 磨成 磨法 磨牙 磨碎
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[mo4 fang2 zhu3] (縤) مزدګری;آسياوان;درودګر;ژر ندګړى;ژرندګړى;ژرنده ګړی;ژرندګړی;ګړی
2. 磨成
[mo2 cheng2] (縤Θ) ( د وياړ );( لكه داينكو);( لكه دخوښۍ;( لكه دكالى;(لكه د كالى);استعمال;اطلاق;اغوستل;اغوستنه;اغوشستنه;البسه;اېښودل;ايښول;برم;بلودل;بندر;بندرګا;پاى ته More…
3. 磨法
[mo2 fa3] (縤猭) پېرۍ;پري;ډبر;ښاپېرۍ;سرخور;سرخوړلی;شاپېرۍ
4. 磨牙
[mo2 ya2] (縤) ( طواحن );دزامى دغاښو دزامې غاښ;ژرندي غاښ
5. 磨牙
[mo2 ya2] (縤) کړچول
6. 磨碎的
[mo4 sui4 de5] (縤窰) ( طواحن );دزامى دغاښو دزامې غاښ;ژرندي غاښ