Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
祈求 祈祷
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 祈求
[qi2 qiu2] (―)      غوښتل;خواست كول;خواهش کول;دعا كول;دعاکول;عبادت كول;مونځ;نمونځ;لمونځ;عبادت;زاري;دُعاكول;لمانځل;لمونځ كول
2. 祈祷
[qi2 dao3] (毛)      غوښتل;خواست كول;خواهش کول;دعا كول;دعاکول;عبادت كول;مونځ;نمونځ;لمونځ;عبادت;زاري;دُعاكول;لمانځل;لمونځ كول
3. 祈祷
[qi2 dao3] (毛) خطابه;دعا;صلات;عبادت;کرنده;مناجات;نياز;لنځي;نماز;دوا;مې مې;ملاازان;صلوة;نمونځ;تمجيد;ته وسپارل شي;هغه غوښتنه چې ولسي جرګې;هغه وړانديزياغوښتنه چې ولسي جرګه يې دقانون دلغوه More…