Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
神体 神圣 神女 神学 神格 神社 神祖 神秘 神经 神话 神谕 神赐 神速 神酒 神香
神圣 神圣场 神圣的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shen2 sheng4 chang3 suo3] (蒾初┮) آرامګاه;تربت;تورلحد;تورې خاورې;ډورۍ;روضه;زيارت;سېوده;قبر;ګور;ګېڅ;کېڅ;لحد;مزار;حرم;استان;زيارتځاى;معبد