Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
神体 神圣 神女 神学 神格 神社 神祖 神秘 神经 神话 神谕 神赐 神速 神酒 神香
神学 神学的 神学研
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 神学
[shen2 xue2] (厩) الهيات;تيالوجي;دكلام علم;دينپوهنه;ديني پوهنه;ديني علم;دينيات;لاهوت;فقه
[shen2 xue2 de5] (厩) دديني پوهنې;په روحانيت پورې اړوند
3. 神学研究所
[shen2 xue2 yan2 jiu4 suo3] (厩╯┮) (په تېره ددينياتو);(مذهبى);پوهنغونډه;دار العلوم;سيمينار;مدرسه