Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
神体 神圣 神女 神学 神格 神社 神祖 神秘 神经 神话 神谕 神赐 神速 神酒 神香
神速的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shen2 su4 de5] (硉) اشترنګ;الوتنه;الوته;الوتونکی;جلو;خبا;سرقت;سرقه;شترنګ;شکاوڼه;شکونګ;شکونه;شکېدنګ;شکېدنه;شوکه;طيار;طيران;غبار;غلا;الوتک;طائر;پرواز;ځوړند;پرش