Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
祭司 祭品 祭坛 祭文 祭祷
[ji4 si1 quan2 shu4] (步舦砃) دځان نه ملا جوړونه;دملايۍ چل ول;مذهبي مشري;ملايي
3. 祭品的
[ji4 pin3 de5] (步珇) اختری;دقربانۍ
4. 祭坛前面的
[ji4 tan2 qian2 mian4 de5] (步韭玡) له مخې;مخكينۍ برخه لكه دتندى هډوكى
5. 祭文
[ji4 wen2] (步ゅ) مرثيه
6. 祭祷
[ji4 dao3] (步毛) ياد;يادګيرنه;درنښت;لمانځنه